Welkom bij Us Hûs

Wij zijn Douwe en Yvonne en wij wonen als pleegouders (gezinshuis-ouders) in Us Hûs. Us Hûs is een therapeutisch pleeggezin/gezinshuis waar jongeren wonen die vanwege bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen in het verleden en/of bijvoorbeeld beperkingen in het autistisch spectrum of LVB, dagelijks extra professionele zorg of begeleiding nodig hebben. Deze zorg bieden wij binnen ons eigen gezin. Wij hebben geen biologische kinderen. Wij werken samen met William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) en Gezinshuis.com.

 

Binnen een gezinsvorm jeugdhulp bieden, was al jaren een droom voor ons. We werkten namelijk al jaren met jongeren in diverse zorg- settings, maar hadden toch steeds het gevoel dat zij zich in een gezinssituatie beter zouden ontwikkelen. We zagen dat hierin erg weinig plekken waren voor jongeren boven de 12 jaar in noord Nederland, de doelgroep waar wij met zo veel plezier mee werkten. Daarom hebben wij besloten ons expertise in te gaan zetten op deze manier.

 

Inmiddels hebben we een prachtig gezin met 4 jongeren die bij ons wonen. We zijn een zo normaal mogelijk gezin; de jongeren gaan naar school, lopen stage, hebben vakantiebaantjes en gaan graag om met vrienden. Daarnaast stimuleren we de jongeren goede contacten te onderhouden met biologische ouders en familieleden waar mogelijk en een netwerk in en rond het dorp op te bouwen. 

 

Wij bieden 24/7 zorg en begeleiding, dit is ons werk en ons leven. Onze jongeren hebben vaak al veel mee gemaakt en hebben een traumasensitieve opvoedingstijl nodig, die vriendelijk, doch duidelijk is, waarbij we rekening houden met de overige beperkingen.

We moeten een zorgadministratie bij houden en resultaatgericht werken aan toekomstgerichte doelen met elke jongere. Daarnaast komt er enkele dagen per week een vaste ambulant pedagogisch medewerker om ons te ondersteunen, komt er wekelijks een vaktherapeut en komt er maandelijks een gedragsdeskundige die ons ondersteunt bij het bieden van de nodige professionele zorg en werken wij samen met externe behandelaren waar nodig.

 

Wij nemen geen jongeren met actieve verslavingen of ernstig grensoverschrijdend gedrag in huis, om de veiligheid en de leefbaarheid binnen ons huis en in onze omgeving te borgen. 

 

 

 

 

 

Kollumerzwaag

Kollumerzwaag is een dorp in de gemeente Noard East Fryslân en het licht dichtbij de Westereen, Kollum en Buitenpost. In Kollumerzwaag hebben we nog alle fasciliteiten in het dorp zelf, zoals een pin automaat, een supermarkt, fietsenwinkel, kapper, snackbar etc etc.

 

Het station is op fietsafstand (15 minuten) in de Westereen; van daar pak je zo de trein met een rechtstreekse verbinding naar Leeuwarden of Groningen.

Foto impressie

Doelstelling

De jongeren formuleren doelen waar ze aan willen werken en die zetten we in het toekomstgericht plan. Deze doelen zijn gericht op zelfstandig(er) worden en het omgaan met beperkende, maar vooral ook het benutten van positieve eigenschappen en factoren. Als de jongeren uit huis gaan, dan hebben ze kennis opgedaan over sterke en zwakke punten, kennen ze hun talenten en hebben ze een concreet plan hoe ze zich in de toekomst verder willen en kunnen ontwikkelen.

 

Wij bieden zorg vanuit de humanistische overtuiging, wat gewoon betekent, dat ieder geloof en iedere cultuur welkom is binnen Us Hûs en dat de mens centraal staat.